Dofinansowanie na Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu

0
674
Reklama

W dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 5.400.000,00 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu.

Dofinansowanie "Polski Ład" na zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu OSiR "Tama"

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa: utwardzeń, budynku sanitarno-szatniowego z zapleczem magazynowym oraz biurowym, grill chaty, altany drewnianej, sceny plenerowej z zadaszeniem z membrany wraz z zapleczem i wyposażeniem, utwardzenia terenu pod widownię z kostki betonowej, zespołu boisk sportowych wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem, a także miejsca na ognisko, niezbędnych sieci zewnętrznych, elementów małej architektury i terenów zielonych. W ramach zadania planuje się również zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tamka.

Reklama