Zamek Kazimierza Wielkiego ponownie otwarty

0
1104
Reklama

Od 1 lipca Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu został ponownie otwarty dla zwiedzających na następujących zasadach:

1. Zwiedzanie Zamku odbywa się według harmonogramu:
• wtorek – piątek w godz. 10:00 – 16:00 (przerwa techniczna: 11:30 – 12:00 i 14:00 – 14:30)
• sobota – niedziela 11:00 – 17:00 (przerwa techniczna 12:30 – 13:00, 14:30 – 15:00)

2. Dla zwiedzających dostępny jest dziedziniec Zamkowy oraz baszta z tarasem widokowym.

3. Do odwołania zwiedzanie Zamku Kazimierza Wielkiego może odbywać się wyłącznie jako zwiedzanie indywidualne (nie dotyczy rodzin).

4. Na dziedzińcu zamkowym może przebywać maksymalnie 30 osób, natomiast w baszcie zamkowej maksymalnie 10 osób.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji rąk udostępnionym płynem przy wejściu.

6. Należy zachować co najmniej dwumetrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).

7. Zamek nie świadczy usług przewodnickich do odwołania.

8. Do odwołania brak dostępu do toalety.

Reklama