Zapomniany cmentarz

0
3315
Reklama

Pierwsze wzmianki o osadnictwie żydowskim w Inowłodzu pochodzą z 1537 r. Jedną z najważniejszych budowli żydowskich w Inowłodzu jest synagoga z początku XIX w. Obecnie mieści się w niej sklep spożywczy.

Wewnątrz zachowały się polichromie: hebrajska modlitwa ze znakami zodiaku oraz modlitwa ze znakami zodiaku oraz modlitwa w intencji panującego cara Mikołaja II Aleksandrowicza. Cmentarz żydowski w Inowłodzu powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Znajduje się na terenie kopalni chalcedonitu.  Dojście od strony ul. Spalskiej jest oznakowane drogowskazem. W wyniku zniszczeń do dziś na cmentarzu przetrwały 53 nagrobki. Najstarsza zidentyfikowana macewa upamiętnia Izraela syna Dawida, zmarłego 17 lipca 1831 r. Większość płyty leży na ziemi, jedynie nieliczne tkwią w pozycji pionowej. Zachowane nagrobki to typowe macewy, wykonane z piaskowca, z epitafiami sporządzonymi wyłącznie w języku hebrajskim. Półkoliste zwieńczenia płyt zdobią płaskorzeźbione motywy, charakterystyczne dla żydowskiej sztuki nagrobnej. Na cmentarzu można odnaleźć betonowo-ceglane obramowania zniszczonych grobów oraz rozkopane mogiły ziemne. W 1996 r. Benjamin Yaari i Michał Rzeźnik wykonali spis 28 macew z Inowłodza. Powstały w wyniku ich prac spis personaliów zmarłych zamieszczono na stronie http://www.zchor.org/inowlodz/inowlodz.htm.

We wrześniu 2012 r. autor niniejszego tekstu we współpracy z Ziomkostwem Żydów Kutnowskich zinwentaryzował 52 nagrobki. Wyniki tej inwentaryzacji znajdują się na stronie www.kirkuty.xip.pl/inowlodz.htm.

Reklama