Zarobki i wydatki w gminie Inowłódz

0
2671
Reklama

Planowane dochody gminy- 10.373.592 zł,  wydatki – 11.163.648 zł

ZAROBKI

Wójt Cezary Krawczyk otrzymuje 6.298 zł netto (8.989 zł brutto).
Ryczałt Marka Leszczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy – 1.238 zł miesięcznie.
Z ryczałtu korzystają także pozostali radni. Wysokość kwot uzależniona jest od pełnionej funkcji.
Przewodniczący komisji gminnych mają po 450 zł, a radni po 370 zł.

Co do podatków to gmina Inowłódz ma najwyższy ze wszystkich gmin pow. tomaszowskiego. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,55 zł (za m2). Najniższy podatek jest w gminie Budziszewice – 15,08 zł za metr kwadratowy. Ogólnie gmina Inowłódz ma jedne z najwyższych podatków z całego powiatu. I jak tu gmina chce przyciągnąć inwestorów bądź ułatwić ludziom rozpocząć swój biznes? Pozostawię to bez odpowiedzi.

Reklama