Złota era swingu w Inowłodzu

0
1766
Reklama

W sobotnie popołudnie w Sali Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu
świętowano obchody Dnia Seniora. Seniorzy i goście uczestniczyli w
koncercie „Złota era swingu w muzyce filmowej lat 30. – 50. XX wieku” w
wykonaniu zespołu Old Timers.
Organizatorem spotkania było Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Inwalidów – Koło w Inowłodzu i Stowarzyszenie Forum 4
Czerwca.

Koncert otrzymał dofinansowanie Wojewody Łódzkiego w ramach realizacji
zadania – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – tytuł
zadania „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w
wieku emerytalnym” realizowanego od 1.09.do 15.10.2017 roku przez
Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca.

Koncert został objęty Patronatem Honorowym przez Wójta Gminy Inowłódz.

Reklama