Zobacz nad czym głosowano na XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

0
1179
Reklama

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z obrad:
  1. XXI sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. XXII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 13 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (100%) Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 3 | Przeciw: 9 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (50%) Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  1. Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /pow. 1350 m2 z dz. nr 1339 i pow. 2530 m2 z dz. nr 1412/6 w Inowłodzu – „Sadzawka”/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /pow. 0,50 ha z dz. nr 476 w Inowłodzu/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /pow. 50 m2 z dz. nr. 24/13 w Spale/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Królowa Wola” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019-2021 oraz realizacji zadań wynikających z programu za rok 2019 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023 za rok 2019 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 20. Informacja z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2019 roku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 21. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXI sesji Rady Gminy Inowłódz
 22. Interpelacje i zapytania
 23. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 24. Zamknięcie obrad

Zapis wszystkich sesji Rady Gminy Inowłódz znajdziecie TUTAJ

Reklama