Biało Czerwona na wszystkich domach Gminy Inowłódz

0
1621
Reklama

Biało Czerwona na wszystkich domach Gminy Inowłódz w 100 rocznicę Odzyskania
Niepodległości.

W roku bieżącym obchodzimy wyjątkowy Jubileusz 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.
Ta data winna być głęboko zakorzeniona w naszych patriotycznych sercach.
Bardzo nam zależy, aby ten jubileusz miał swój szczególny wymiar również na terenie naszej Gminy.
Dlatego też, podjęliśmy akcję przekazania wszystkim naszym mieszkańcom Flagi Narodowej z drzewcem. Chcemy, aby przy okazji różnych uroczystości patriotycznych, na każdym domu w Gminie Inowłódz powiewała biało – czerwona.

Z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przekazaliśmy również okazjonalne życzenia
dla wszystkich mieszkańców Gminy wraz z treścią Hymnu Narodowego.

Wójt Gminy Inowłódz
Bogdan Kącki

Reklama