Alternatywne lekcje WF-u w Inowłodzu

0
1954
Reklama

Alternatywne lekcje WF-u to projekt, który realizowany będzie w 10 wybranych szkołach podstawowych w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Forma realizacji
W trakcie jednego dnia przeprowadzone zostaną lekcje WF-u z udziałem
Gwiazdy Sportu i instruktorów dla blisko 250 uczniów.

Więcej na temat projektu tutajAlternatywne Lekcje WF

Ramowy program lekcji w ramach projektu „Alternatywne Lekcje WFu”
Informacje ogólne:

 • czas trwania pojedynczej lekcji to 90 min (2 x 45 min.) + 15 minutowe spotkanie z Mistrzem Sportu
 • podczas jednego dnia w projekcie może wziąć udział maksymalnie 5 grup
 • każda grupa może składać się maksymalnie z 50 uczestników

harmonogram godzinowy:
8:00 – 9:45 – grupa I
9:30 – 11:15 – grupa II
11:00 – 12:45 – grupa III
13:00 – 14:45 – grupa IV
14:30 – 16:15 – grupa V

Ramowy przebieg lekcji:
1. Przywitanie uczniów przez zaproszoną Mistrza Sportu – prowadzącego alternatywną lekcję WFu.
Grupa spotyka się z prowadzącym na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu. Może to być salka przed halą, trybuna itp.
Przywitanie z grupą i pogawędka podczas, której omówione zostanie znaczenia sportu dla życia, zdrowia i samorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu sportu na życie i zdrowie młodzieży.
Z uwagi na grupę odbiorców, Mistrz Sportu wskaże również związek pomiędzy aktywnym trybem życia, a utrzymaniem atrakcyjnej sylwetki ciała. Celem wzmocnienia treści merytorycznych projektowi towarzyszyć będą plansze edukacyjne. Przedmiotowe plansze zawierać będą reprodukcje, grafiki, prezentacje, archiwalne zdjęcia ukazujące bogactwo i różnorodność historii sportu.
2. Rozgrzewka przed treningiem
Przed rozpoczęciem zajęć sprawnościowych Mistrz Sportu poprowadzi z całą grupą rozgrzewkę. Jednocześnie opowiadając i tłumacząc jak istotnym jest właściwe przygotowanie do treningu.
3. Ćwiczenia fizyczne z wykorzystaniem symulatorów sportowych.
Wykorzystanie symulatorów przez uczestników projektu pod kontrolą instruktora i gwiazdy sportu pozwoli im na zasmakowanie emocji towarzyszących wyczynowym sportowcom uczestniczącym w Mistrzostwach i Igrzyskach Olimpijskich oraz porównać osiągane wyniki z wynikami koleżanek i kolegów jak i zawodowców. Poza emocjami, ćwiczenia wykonywane z pomocą symulatorów pozwolą wychwycić podstawowe cechy świadczące o potencjalnym sportowym uzdolnieniu uczestników.
Podczas każdej lekcji udostępnionych zostanie około 5-6 stanowisk interaktywnych (dobrane w zależności od miejscowości i specyfiki szkoły) spośród następujących zaprezentowanych poniżej:

 • Koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy.
 • Piłka nożna z system mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez wskazywanie właściwego toru lotu piłki.
 • Rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu.
 • Rower stacjonarny zintegrowany z systemem Wirtualnej Rzeczywistości.
 • Stanowisko VR z aplikacją bokserską w systemie Wirtualnej Rzeczywistości.
 • Bieg na 20 metrów z elektronicznym pomiarem czasu.
 • Test sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza.

4. Wręczenie broszur informacyjnych i certyfikatów uczestnictwa
Przekazanie uczestnikom projektu, zarówno uczniom jak i nauczycielom, Broszurki informacyjnej upowszechniającej sport, ukazującej i promującej:

 • prozdrowotne, społeczne, edukacyjne, wychowawcze walory sportu,
 • różnorodne formy aktywności sportowej,
 • podkreślającej związek między aktywnym trybem życia, a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej na każdym etapie życia,
 • wskazującej na elementy historii sportu, sportowców oraz dyscyplin prezentowanych w ramach przedmiotowej lekcji WF.

W przedmiotowej broszurce informacyjnej w syntetyczny sposób przekazane zostaną treści prezentowane w ramach projektu dotyczące znaczenia sportu dla życia, zdrowia i samorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu sportu na życie i zdrowie młodzieży.
5. Możliwość wykonania wspólnego zdjęcia uczestników oraz wzięcia autografu od Mistrza Sportu

Reklama