Nasz Inowłódz

Królewski tron odsłonięty

W końcu po 154 latach Inowłódz odzyskał prawa miejskie . 12 stycznia br. właśnie z tej okazji odsłonięto tron królewski i przekazano symboliczny klucz do bram miasta.

Wydarzenie to odbyło się w centrum miasta na placu Kazimierza Wielkiego, na którym niegdyś znajdował się rynek. Licznie zebrani mieszkańcy, goście oraz przedstawiciele okolicznych gmin, miast i urzędów przybyli by uczcić to wydarzenie. Inowłodzki kasztelan Piotr Pastusiak przeczytał obwieszczenie, którego treść brzmiała:

– Wszem i wobec głosimy czyniąc, by po wsze czasy znanym było, iż gród Inowłódz na powrót prawa miejskie odzyskuje i miastem się stawa. Jako ówczas jaśnie panujący król Kazimierz I, Wielkim zwany, uczynił w roku pańskim 1344, tako primus inter pares (łac. pierwszy wśród równych sobie – przypis redakcji) i Rada Ministrów najjaśniejszej Rzeczypospolitej dekretem rozporządzenia z dnia 27 lipca Anno Domini 2023 roku zarządzili, że od 1 stycznia roku pańskiego 2024 Inowłódz miastem będzie. Vivat!

Następnie Pani Sołtys Inowłodza Lidia Kacprzak przekazała klucze do bram miasta Panu burmistrzowi Bogdanowi Kąckiemu.

– Mam nadzieję, że ten klucz otworzy spiżowe wrota zaszłości i pozwoli się rozwijać naszemu miastu –

Na koniec uroczystości na placu Kazimierza Wielkiego wszyscy jej uczestnicy stanęli do pamiątkowej, zbiorowej fotografii.

Dalsze uroczystości odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima, gdzie otwarto nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Inowłodzu. Przedstawiono także prezentację, w której pokazano inwestycje zakończone w 2023 roku oraz nowe, które będą realizowane w roku 2024. Wykład pt. „Inowłódz – osada, wieś, miasto? Przyczynek do historii praw miejskich” wygłosił Doktor Jędrzej Tomasz Kałużny. Wręczono także tytuły Honorowego Obywatela Gminy Inowłódz. Padło wiele miłych słów oraz podziękowań.

Exit mobile version