Ruszyła przebudowa terenu wokół szkoły Inowłodzu

1
1452
Reklama

W czwartek 25 kwietnia 2019 rozpoczęły się prace mające na celu „Zagospodarowanie terenu wokół Państwowej Szkoły Podstawowej Inowłódz”.

W ramach inwestycji planowane jest przygotowanie ciągów pieszych i jezdnych z betonowej kostki brukowej, placu apelowego, parkingów, strefy zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z urządzeniami rekreacyjnymi  oraz  elementów małej architektury w  postaci: stolików, w tym stolika zadaszonego panelami słonecznymi, stolików do gry w szachy, ławek, stojaków na rowery, koszy. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów pod zieleń; tj. trawniki, nasadzenia drzew i zieleni niskiej – krzewów i innych roślin ozdobnych, a także wymianę ogrodzenia.

Inwestycja jest współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,  działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Prace będą realizowały 3 firmy:

Utwardzanie terenu – DRO-MAR z Makowca za 370 000,25 zł.
Ogrodzenie – firma FISHER z Inowłodza za 219 001,50 zł.
Mała architektura i prace ogrodnicze – FHU Paweł Zięba z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 365 922,54 zł.

Koszt całkowity projektu: 988 691,02 zł

Wartość uzyskanego wsparcia: 500 000,00 zł

Reklama

1 KOMENTARZ

  1. Na co komu te kolejne pseudo inwestycje koło szkoły??? Najpierw się wziąć za tych darmozjadów protestujących!!!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.