Czysta Gmina Inowłódz

0
1601
Reklama

Tradycją stało się że kwiecień jest miesiącem intensywnych prac porządkowych w Gminie Inowłódz.

Do aktywnego sprzątania zaprosił mieszkańców w apelu Wójt Gminy Inowłódz. Na odzew nie trzeba było długo czekać, mieszkańcy poszczególnych miejscowości, uczniowie i pracownicy szkół, harcerze, kajakarze zapałem porządkowali teren gminy.

27 kwietnia nastąpił finał akcji w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy w Inowłodzu z Wójtem Panem Bogdanem Kąckim, radni Rady Gminy, uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu oraz Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu. W sprzątaniu uczestniczyli również żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Jednostki Wojskowej 4392 Nowy Gminik 7 Dywizjonu Lotniczego: st. szer. Andrzej Biegun, st. szer. Tomasz Białas, st. szer. Rafał Kucharski, szer. Dominik Wiaderny, szer. Kamil Skoneczny, szer. Witold Jarosz, a także kajakarze z Klubu KS Amber zbierający odpady prosto z kajaków.

Uczestnicy porządkowali brzegi Pilicy, przemieszczając się wzdłuż koryta rzeki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym grillu na terenie OSiR w Inowłodzu, gdzie Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki podziękował wszystkim za zaangażowanie w akcję sprzątania gminy.

Tekst: A. Ciołak

Foto: I. Leksińska, A. Paduch

 

Reklama