niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIGabinety profilaktyki zdrowotnej w Gminie Inowłódz

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w Gminie Inowłódz

W Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu i Publicznej Szkole Podstawowej w Brzustowie otwarte zostały gabinety profilaktyki zdrowotnej.

W dniu 5 grudnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1938).

Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Inowłódz dotacji celowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki z przeznaczeniem na realizację zadania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie w kwocie 6 516,00 zł oraz w Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu w kwocie 6 418,00 zł. Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu jako wkład własny przeznaczyło środki w wysokości 1 455,38 zł oraz dofinansowanie ze środków GKRPA w wysokości 1 500,00 zł.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach są prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej, finansowany ze środków publicznych.

W gabinetach profilaktyki zdrowotnej uczniowie mogą skorzystać z pomocy w przypadku nagłego zachorowania, urazów i zatruć. Pomocy tej udziela Pani Grażyna Nita, pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale.

Oprócz pomocy w nagłych przypadkach, zadaniem Pani pielęgniarki jest między innymi nauczyć ucznia: dbania o swoje zdrowie; radzenia sobie z problemami; umiejętności pielęgnowania samego siebie w zdrowiu i chorobie. Zadania pielęgniarki szkolnej określają szczegółowo standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę.

Tekst: Urząd Gminy w Inowłodzu
Foto: M. Werkowska oraz PSP w Brzustowie

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH