Informacja dla mieszkańców Sołectwa Inowłódz

0
1827
Reklama

Informuję, że od dnia 16 lutego 2015 roku wznawiam pełnienie dyżurów w każdy poniedziałek tygodnia w godz. od 9 do 11 w lokalu Sołtysówka  przy ul. Spalskiej w Inowłodzu.

Informuję także, że należności za podatek 2015 rok można wpłacać w domu sołtysa lub w lokalu podczas dyżurów w Sołtysówce.

Zapraszam

Serdecznie dziękuję za obecność na zebraniu wiejskim – wyborczym i za powierzenie mi ponownie funkcji sołtysa w nowej kadencji.

Sołtys wsi Inowłódz

Danuta Baranowska

Reklama