piątek, 1 grudnia, 2023
Strona głównaJesiennych zarybień ciąg dalszy. Kiedy będziemy wędkować na stawie w Spale?

Jesiennych zarybień ciąg dalszy. Kiedy będziemy wędkować na stawie w Spale?

Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. kontynuuje jesienne zarybienia naszych wód. Bez mała co tydzień przedstawiciel koła bierze udział w zarybieniu.

I tak:

  • we wrześniu wpuszczono do rzeki Pilicy RP 4 klenia 4,6 tysiąca sztuk i bolenia 10 tysięcy sztuk;
  • 12 listopada do Stawu w Spale wpuszczono 114 kg karasia i 14,5kg karpia;
  • 17 listopada do Stawu w Spale wpuszczono 140 kg lina;
  • dzisiaj 25 listopada do Stawu w Spale wpuszczono 35 kg szczupaka oraz do rzeki Pilicy 60 kg szczupaka.

My jako Polski Związek Wędkarski wywiązujemy się z umów dzierżawy zbiornika od Wody Polskie zarybiając go. Ale ciekawy jestem kiedy wędkarze będą mogli rozpocząć wędkowanie na zrewitalizowanym zbiorniku Staw w Spale. Jak na razie Wójt Gminy Inowłódz w sposób dla nas wędkarzy niezrozumiały wstrzymuje dostęp do wody dla wędkarzy. A ustawa Prawo Wodne mówi jednoznacznie:

ART. 32. PRAWO DO POWSZECHNEGO KORZYSTANIA Z WÓD

1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

autor: Sławomir Ryś Prezes Koła PZW nr 6 Nowy Glinnik

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy Pani Urszuli Wieszkowskiej
p.o. Kierownika Referatu Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Inowłódz.

Skan pisma z 31 sierpnia br., zawierającego stanowisko tutejszego organu w sprawie z wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręgu w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Karolinowskiej 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, o określenie warunków korzystania z brzegów zbiornika „Spała” w Spale w celu prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką przez osoby posiadające zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

W chwili obecnej wniosek jest nadal przedmiotem rozpatrzenia, a to z u wagi na wniesiony w dniu 24 września 2020r.  sprzeciw odnośnie przywróceniu wędkowania na terenie spalskiego stawu, podpisany przez blisko 130mieszkańców i sympatyków Spały oraz stanowisko PZW stwierdzające brak kolizji uprawnień Związku z podniesionymi w piśmie Wójta Gminy Inowłódz z dnia 31 sierpnia argumentami. Proponuje się budowę kilkunastu pomostów (betonowych w kolorze zielonym) w celu polepszenia warunków wędkowania.

Ponadto, przed podjęciem stanowiska w sprawie, uwzględnić należy pismo PZW dnia 16 listopada 2020r. w drodze którego Związek odmawia udostępnienia tutejszemu organowi do wglądu Umowy oddania w użytkowanie rybackie obwodu rybackiego rzeki Pilica Nr 4, zawartej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, argumentując odmowę tym, iż dokument ten jest przeznaczony wyłącznie dla wiążących ją stron. Wójt Gminy Inowłódz wniósł także o uzupełnienie materiału dowodowego poprzez udostępnienie treści Operatu rybackiego, na którego ustalenia powołuje się w swych wystąpieniach, jednak w tej materii również otrzymano odmowę.  Wskazano, że z powołanym dokumentem organ może zapoznać się w siedzibie PZW w Piotrkowie Trybunalskim, i to jedynie do wglądu. W najbliższych dniach Wójt Gminy Inowłódz przedstawi stanowisko w sprawie, uwzględniając w swym rozstrzygnięciu interesy wszystkich stron, z poszanowaniem woli wspólnoty samorządowej. Oczywiście o tym fakcie poinformujemy naszych czytelników.

Odpowiedź Wójta Gminy Inowłódz Bogdana Kąckiego.

Sprawa wędkarzy w Spale ciągnie się od trzech lat, czyli od momentu, kiedy zakończyliśmy prace związane z remontem stawu. Zaskoczyła mnie wówczas informacja, że koło wędkarskie dokonuje zarybienia nie informując o tym gminy. Po tym pierwszym przypadku miały miejsce jeszcze dwa o których również dowiedzieliśmy się po fakcie. W międzyczasie spotkałem się raz z przedstawicielami związku (ok. dwa lata temu), przedstawiając stanowisko, ze raczej nie widzę możliwości wędkowania w tym miejscu, ponieważ ma ono mieć zupełnie inny charakter, gdyż planowane są dalsze etapy rewitalizacji centrum Spały. Do kolejnych rozmów i wymiany korespondencji doszło w ostatnim czasie. We wszystko włączyli się również mieszkańcy, inicjując swoją akcje zbierania podpisów przeciw wędkowaniu. Należy dodać, że plan remontu stawu, nie przewidywał rozwiązań umożliwiających wędkowanie. Nikt o to na etapie opracowywania projektu nie zadbał. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności nie widzę możliwości udostępnienia terenu wędkarzom na takich zasadach jak tego oczekują. Trzeba zrozumieć, że staw spalski ma inny charakter niż inne stawy znajdujące się na wodach płynących. To z roku na rok będzie coraz liczniej odwiedzane centrum turystyczne. Powstanie plaża, kolejne deptaki… Ani turyści, ani wędkarze nie będą się w takich okolicznościach czuli dobrze. Pozostaje problem odłowu ryb, które zostały wpuszczone do stawu. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązania, które pozwolą go załatwić. Jestem otwarty na ustalenie ze związkiem w tej sprawie.

Sławomir Ryś Prezes Koła PZW nr 6 Nowy Glinnik

Szanowny Panie Wójcie. Widzę, że Pan nie rozumie sytuacji.
Zbiornik Staw w Spale nie jest własnością Gminy Inowłódz tylko skarbu państwa. Jest zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jest to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Polski Związek Wędkarski i to nie tylko tutaj w naszym powiecie ale w całej Polsce przystąpił do przetargów, wygrał je i dzierżawi wody od skarbu państwa wnosząc stosowne opłaty. Polski Związek Wędkarski podpisując umowę dzierżawy musi wykonywać stosowne w umowie zalecenia m.in. zarybienia dzierżawionych wód jak również odłowy. W tym drugim przypadku odłowy realizowane są poprzez wędkowanie i wykazywanie odłowów w stosownie wydanych rejestrach połowu.
Jak Pan widzi Polski Związek Wędkarski nie ma obowiązku powiadamiać Pana Wójta czy urzędu gminy o jakimkolwiek zarybianiu, gdyż jest to robione pod skrupulatnym nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. A w przypadku gdyby PZW nie dokonał zarybień nałożone byłyby na wędkarzy kary zgodnie z umową dzierżawy.

Owszem zgodnie z ustawą Prawo wodne Pan Wójt mógłby zarządzać wodami „nazwijmy je gminnymi” ale tylko gdyby były to wody stojące. A w przypadku zbiornika Staw w Spale mamy do czynienia ze zbiornikiem przepływowym, który znajduje się na rzece Gać.

Podsumowując Panie Wójcie zbiornik Staw w Spale to wody powierzchniowe skarbu państwa i zgodnie z ustawą Prawo wodne są wodami ogólnodostępnymi również dla wędkarzy, którzy wędkują zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (Do spraw regulowanych w/w Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: Ustawy Prawo wodne, Ustawy prawo o ochronie środowiska, Ustawy o rybactwie śródlądowym, Ustawy prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o lasach, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o ochronie zwierząt).

ART. 32. PRAWO DO POWSZECHNEGO KORZYSTANIA Z WÓD
1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Z wyrazami szacunku Sławomir Ryś Prezes Koła PZW nr 6 Nowy Glinnik

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS