sobota, 18 maja, 2024
Strona głównaKompleksowa termomodernizacja szkoły w Brzustowie

Kompleksowa termomodernizacja szkoły w Brzustowie

W dniu 05.03.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 522 657,27 zł

Całkowita wartość projektu: 2 336 175,25 zł

Cel projektu: „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków oświatowych w Gminie Inowłódz, skutkująca poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.”. 

Podjęcie działań termomodernizacyjnych, w tym wykorzystanie OZE przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, zmniejszenia ponoszonych strat ciepła, redukcji ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

W ramach projektu przewidziano roboty termomodernizacyjne takie jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, częściowa wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji CO, montaż pompy ciepła i kotła na pellet, instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących opraw oświetleniowych.

Efektem tych działań ma być stopniowa redukcja wielkości emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) na terenie Gminy Inowłódz.

Bezpośrednimi odbiorcami efektów projektu będą mieszkańcy Gminy Inowłódz, zarówno ci, którzy są użytkownikami przedmiotowego obiektu (Publiczna Szkoła Podstawowa), zyskujący komfort cieplny, jak i pozostali członkowie wspólnoty lokalnej, którzy zyskają świeże, mniej zanieczyszczone powietrze, co oddziaływać będzie pozytywnie na stan ich zdrowia.

Przeprowadzenie przedsięwzięcia doprowadzi również do poprawy wizerunku samej Gminy Inowłódz, która w znaczniej mierze podniesie stopień wykorzystania OZE oraz zmniejszy stopień zanieczyszczenia powietrza i wykorzystania konwencjonalnych źródeł w regionie.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH