Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 000 zł

0
620
Reklama

Najważniejsze ze zmian, które będą obowiązywać w 3 części programu Czyste Powietrze, to:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu Czyste Powietrze,
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące programu można uzyskać na stronie www.wfosigw.lodz.pl , www.czystepowietrze.gov.pl a także osobiście w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Urzędu Gminy w Inowłodzu (tel 44 710 11 44)

Uwaga: Przypominamy że do dn. 1 stycznia 2023r.  mieszkańcy województwa łódzkiego zgodnie z Uchwałą Antysmogową muszą pozbyć się kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów”, niespełniających wymogów emisyjnych normy PN-EN 303-5:2012.

Reklama