Obchody Jubileuszu XX-lecia istnienia Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu

0
1530
Reklama

Obchody Jubileuszu dwudziestolecia istnienia Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu należą do historii i na długo pozostaną w naszej pamięci. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki.

Przygotowaniom do Jubileuszu towarzyszyły pozytywne emocje i starania o to, by to było wyjątkowe wydarzenie, które przybliży  historię naszego Koła, pokaże jego rozwój.

Mamy nadzieję, że cel został osiągnięty.

1 października 2021r w odświętnie przygotowanej sali OSP Prezes Koła Barbara Opacka

serdecznie przywitała obecnych na uroczystości i w krótkim wystąpieniu przedstawiła historię Koła, problemy, z którymi musieli się zmierzyć członkowie oraz sukcesy.

Jubileusz to dzień radości, że mamy własną historię, którą możemy powspominać  i to w  obecności zaproszonych gości. Jubileusz to dzień,w którym możemy podziękować wszystkim, którzy w różnym czasie i formie udzielili nam wsparcia  w aktywnym działaniu.

Barbara Opacka po prezentacji historii koła podziękowała władzom samorządowym Gminy, instytucjom, firmom, osobom prywatnym.

Dziękujemy:

Wójtowi Gminy Inowłódz – Panu Bogdanowi Kąckiemu,

Wójtowi Gminy Inowłódz w latach 2010-2014 Panu Zenonowi Chojnackiemu,

Inicjatorce utworzenia koła Pani Danucie Baranowskiej długoletniemu sołtysowi Inowłodza,

Przewodniczącemu Rady Gminy Inowłódz Panu Robertowi Pawłowskiemu,

Przewodniczącemu Rady Gminy Inowłódz w latach 2002-2006 Panu Tadeuszowi Cisowskiemu – Prezesowi GS w Inowłodzu,

Zarządowi Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie  Maz.,

Dyrektorowi COS-OPO w Spale Panu Waldemarowi Wendrowskiemu,

Długoletniemu Dyrektorowi COS-OPO w Spale Panu Zbigniewowi Tomkowskiemu,

Prezesowi Zarządu CRUSIL w Inowłodzu Panu Leszkowi Wysockiemu,

Prezesowi Zarządu PBS w Tomaszowie Maz. Panu Mieczysławowi Gradowi,

Państwu Edycie i Danielowi Wawrzyniakom,

Fundacji PROEM w Zakościelu,

Prezesowi Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca  Panu Andrzejowi Machowskiemu,

Sekretarzowi Forum 4 Czerwca i koordynatorowi projektów Pani Magdalenie Skrzydlewskiej,

Sekretarzowi Gminy Inowłódz Pani Renacie Dąbrowicz,

Kierownikowi Referatu Pani Lidii Jackow,

Kierownikowi GOPS  Pani Iwonie Szczepańskiej,

Przewodniczącej GKRPA Pani Ewie Godlewskiej,

Dyrektorowi GCK  Pani Agnieszce Ciołak,

Długoletniej Pani Dyrektor GCK Barbarze Maciejczyk,

Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu Pani Jolancie Łon,

Pani Małgorzacie Tabor- Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu,

Pani  Agnieszce Iskierka – COS-OPO w Spale,

Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego TPD Pani Ewie Korzeniewskiej,

Państwu Ewie i Bogdanowi Rybak,

Pani Ilonie Kylma,

Spółce do Spraw Gospodarowania Gruntami Wspólnoty Gruntowej w Inowłodzu,

Prezesowi OSP Józefowi Gosce,

Sołtysowi Inowłodza Pani Lidii Kacprzak,

Państwu Karolinie i Łukaszowi Baranowskim,

Państwu Asi i Jarkowi Zawistowskim.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do Wszystkich, którzy pomogli w zorganizowaniu Jubileuszu oraz do Studentów UTW, którzy zaprezentowali program artystyczny.

Ważnym momentem były wyróżnienia dla członków koła za zaangażowanie i aktywność.

Honorowymi Odznakami Stowarzyszenia zostali wyróżnieni;

Złotą Odznaką:

Zenon Chojnacki,

Józef Baranowski,

Krystyna Jackow,

Jadwiga Stefańska,

Witold Zawistowski,

Srebrną Odznaką,

Jolanta Chojnacka,

Elżbieta Gawęda,

Wiesława Pietrzak,

Jadwiga Kupis

Brązową Odznaką:

Halina Łazowa,

Helena Grzegorczyk,

Marianna Domagała,

Barbara Walasik.

Reklama