Ogrzewasz dom prądem? Odbierz dodatek elektryczny!

0
11

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery. W przypadku bojlerów nie mogą to być tylko urządzenia podgrzewające wodę – muszą być głównym urządzeniem grzewczym dla danej nieruchomości (potwierdza to wpis w CEEB).

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • w przypadku gdy gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej*,
  • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski należy składać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu pod nr telefonu 44 710 11 23.

*   mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.

Klauzula dodatek elektryczny.doc[ ]31 kB5 Pobieranie
wniosek o dodatek elektryczny.pdf[ ]344 kB10 Pobieranie

źródło – Urząd Gminy w Inowłodzu
Iwona Szczepańska
Kierownik GOPS