czwartek, 30 listopada, 2023
Strona głównaAKTUALNOŚCIProjekt "CZAS NA ZMIANY"

Projekt „CZAS NA ZMIANY”

Projekt „CZAS NA ZMIANY” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mieszkańcy obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyli 30. rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach;
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANY”, dostępnym w pliku do pobrania oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 • szkolenia zawodowe i kursy dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla co najmniej 
  35 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 15 osób 
  (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 3000,00 zł/m-c);
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla min. 8 pracodawców  – refundacja pracodawcy przyjmującemu uczestnika do pracy na podstawie umowy o pracę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( średnio w wysokości 5000,00 zł netto);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Pliki do pobrania

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE – dokumenty

STAŻ – dokumenty

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Wykaz obszarów słabo zaludnionych (DEGURBA 3)

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 5

Tel. (42) 637 01 78; 609 466 688

E-mail: czasnazmiany@inkubator.org.pl

Więcej informacji pod tym adresem: http://czasnazmiany.inkubator.org.pl

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS