Rusza projekt Eko Pociąg do Przyrody 2020

0
2010
Reklama

Już po raz kolejny Gmina Inowłódz realizuje wakacyjne wyjazdy do Spały. Głównym celem projektu jest utrwalenie wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych, przyswojonej w czasie cyklu wycieczek po regionie.

Ponieważ wycieczki przewidują podstawy edukacji ekologicznej poprzez zwiedzanie, formę nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo, założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcie na poziom świadomości ekologicznej i propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

Głównym organizatorem wakacyjnych wyjazdów do Spały jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. Projekt pn. „Eko Pociąg do Przyrody” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2020.


Wycieczki przyrodnicze będą realizowane w sierpniu. O szczegółach dotyczących projektu poinformujemy niebawem.

Reklama