Spała przyłączona do Tomaszowa?

0
2244
Reklama

Szanowni Państwo Mieszkańcy Spały.
W związku z niepokojącymi informacjami jakie w ostatnim czasie ukazały się na temat przyłączenia Spały do miasta Tomaszowa Maz. i wymijającą odpowiedzią na postawione Panu Prezydentowi pytanie, odnośnie przyszłości Spały, uprzejmie informujmy, że list otwarty który Państwo poparliście swoim podpisem został przesłany do Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz., Pana Marcina Witko wraz ze skanem podpisów.

Jednocześnie wystąpiliśmy do Rady Gminy w Inowłodzu, Wójta Gminy w Inowłodzu, o podjęcie wszelkich działań aby nie doszło do zmian jakie może zgotować nam niedaleka przyszłość.
Ponadto wystąpiliśmy z pismem do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale prosząc o wsparcie naszych działań w postaci zajęcia stanowiska co do dalszych naszych losów przez tak liczną grupę jaką są Ambasadorzy Spały.
Wdzięczni za obawy o losy Spały poprzez złożenie swojego podpisu popierającego nasz sprzeciw, pragniemy serdecznie podziękować za postawę mieszkańców, którym leży na sercu dobro 500 letniej historii naszej wsi.Miejmy nadzieję, że wczesne reagowanie nad zamysłami przyszłości Spały przez ludzi nie związanych z tym miejsce, a widzących tylko korzyści materialne , zmieni plany co do dalszych naszych losów.

Przykrym jedynie staje się fakt, że nieliczna grupa osób nie tylko mieszkańców, ale tych, którzy prowadzą tutaj swój biznes nie widzi dobrych stron przynależności do Gminy Inowłódz. Nie potrzeba nam deklaracji ustnych, składanych telefonicznie, potrzeba wyrażenia poparcia naszego sprzeciwu poprzez oddanie swojego podpisu, który traktujemy jako wspólne działanie dla dobra Spały. Cieszy nas fakt, że jest tych osób niewiele i że przez takie działania mamy możliwość poznania ich wartości.
Pragniemy również poinformować, że istnieje możliwość poparcia naszych działań przez złożenie na otwartej nadal liście mieszkańców popierającej naszą inicjatywę oraz drugiej liście nie mieszkańców ale sympatyków Spały, którym było przykro, że nie mogą wyrazić swojego zdania w tym temacie ponieważ nie są mieszkańcami. Zapraszamy – podpisy można złożyć na listach u Sołtysa wsi Spała Pani Agnieszki Jóźwik i Pani Bogusławy Janeczek. Dziękujmy serdecznie wszystkim, którzy poświęcili swój prywatny czas przy zbieraniu podpisów.

spala
Z oddaniem wszystkim mieszkańcom Spały.
Ewa Korzeniewska
Radna Gminy Inowłódz
Agnieszka Jóźwik
Sołtys wsi Spała

Reklama