Umowa na budowę oczyszczalni ścieków podpisana

0
1816
Reklama

W ubiegły piątek Gmina Inowłódz zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno – Handlowym „OTECH” Sp. z o.o z Gorlic na realizację inwestycji pn. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu.

 

Zgodnie z umową przewidziano budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd+ 650 m3/d obejmującej kontenerową stację zlewczą, pompownię I-go stopnia, kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone, budynek techniczno-socjalny ze zbiornikami podziemnymi oraz zagospodarowanie terenu.

Środki na inwestycje Gmina Inowłódz pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt inwestycji wyniósł  5 857 372,97 zł.  Planowane zakończenie prac przewidziane jest na czerwiec 2015 r.

Reklama