Wizyta delegacji z Gminy Inowłódz na UP w Lublinie

0
2367
Reklama

W październiku ubiegłego roku gościli w naszej gminie studenci Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wizyta była następstwem wcześniejszych ustaleń dotyczących współpracy między uczelnią samorządem Gminy Inowłódz. Kierownikiem katedry jest Pani profesor Małgorzata Milecka – uznany autorytet w dziedzinie architektury krajobrazu. Pani prof. Milecka od lat działa na terenie Gminy Inowłódz, dbając o zachowanie ładu przestrzennego i wyjątkowego charakteru szczególnie miejscowości Spała i Inowłódz.

Studenci podczas dwudniowego pobytu zwiedzali naszą gminę i prowadzili obserwacje pod kątem opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego doliny Pilicy, na odcinku Spała – Inowłódz ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie terenów przy moście  w Spale i OSIR w Inowłodzu.

W ostatni wtorek 31 stycznia br. zostaliśmy zaproszeni do lubelskiej uczelni, celem obejrzenia i oceny efektów kilkumiesięcznej pracy studentów. Nad propozycjami zagospodarowania młodzi adepci architektury krajobrazu pracowali w dwóch grupach. Pomysły jakie przenieśli na plansze autorzy prac, spotkały się z bardzo dużym zainteresowanie delegacji gminnej w skład której weszli Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Członkowie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy i przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.

Podczas wizyty była okazja do spotkania z kierownictwem katedry, podczas którego omówiono perspektywy dalszej szerszej współpracy pomiędzy samorządem gminy Inowłódz a uczelnią. Całe spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

Istotnym jest fakt, że prace wykonane przez studentów maja być wykorzystane do programu funkcjonalno – użytkowego, jaki jest opracowany z celu złożenia wniosku do RPO Województwa Łódzkiego w programie Rozwój Gospodarki Turystycznej.

Reklama