Wybory Parlamentarne 2015

0
3400
Reklama

W najbliższą niedzielę w Polsce odbędą się Wybory Parlamentarne. 

Wójt gminy Inowłódz przypomina, iż siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Inowłodzu znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu na ulicy Spalskiej 5, gdzie w dniu 25 października br. wyborcy z Inowłodza, Teofilowa, Liciążnej, Zakościela i Żądłowic mogą oddać swój głos w Wyborach Parlamentarnych 2015.

Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).

WYBORY PARLAMENTARNE 2015 – KOMITETY OGÓLNOPOLSKIE W WYBORACH DO SEJMU

komitety wyborcze

Reklama