środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

30 grudnia 2019 r. w sali na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyła się XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz z bogatym porządkiem obrad.

            Do najważniejszych uchwał podjętych podczas sesji należy Wieloletnia  Prognoza Finansowa  Gminy Inowłódz na lata 2020-2035 oraz uchwalenie budżetu Gminy Inowłódz na rok 2020, w którym planowane środki na realizacje zadań inwestycyjnych w 2020 roku wynoszą 11 200 000 zł. Taki budżet to zapowiedź kolejnego roku rozwoju gminy z rekordowym poziomem inwestycji. Do najważniejszych należą:

 • zakończenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego. Wszystkie stare lampy (800 szt.)      
 • zostaną wymieniona na nowoczesne ledowe, jak również powstanie 500 nowych punktów świetlnych w tej samej technologii,
 • termomodernizacja ośrodka zdrowia w Inowłodzu,
 • termomodernizacja szkoły w Brzustowie,
 • budowa stanic wodnych w Spale i w Inowłodzu.

Zapis wideo obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz z dnia 31.12.2019 r.

  Rada Gminy Inowłódz podjęła również uchwały w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2019-2035,
 • zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019,
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  (pow. 2 ha. z dz. nr 28/5 w Spale),
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 1200 m2    z dz. nr 337/16 w Spale),
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty,
 • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz,
 • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.

            Ponadto przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla Gminy Inowłódz, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Inowłódz oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2019-2023.

Na sesji, która była ostatnią sesją w kończącym się już roku oficjalnie z pracą na rzecz Gminy Inowłódz pożegnał się dotychczasowy Sekretarz Pan Jan Żerek, który odchodzi na emeryturę. Swoje stanowisko przekazał w ręce nowego Sekretarza Gminy Inowłódz Pani Renaty Dąbrowicz.   

Pan Wójt Bogdan Kącki, radni, pracownicy, sołtysi, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Inowłodzu, a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu podziękowali Panu Janowi Żerkowi za współpracę i pogratulowali nowej Pani Sekretarz.

Tekst: Biuro Rady/Foto: Piotr Gawin

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH