środa, 6 grudnia, 2023
Strona głównaAKTUALNOŚCIIV Edycja Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

IV Edycja Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

Zarząd Stowarzyszenia Zamkowego serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu.

Regulamin do pobrania:
Karta zgłoszenia do pobrania:

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. JULIANA TUWIMA

 

Honorowy patronat

Związek Literatów Polskich

Stowarzyszenie Autorów Polskich

Redakcja Kwartalnika Kulturalnego „Sekrety Żaru”

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU OGŁASZA

IV edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO in. JULIANA TUWIMA

W KATEGORII -POEZJI

 

Regulamin Konkursu

 1. Konkurs jest otwarty; dostępny dla wszystkich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych.
 2. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.
 3. Prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w 3 egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię  i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.
 4. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 wierszy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw.

5.Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2016  roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu,  ul. Zamkowa7, 97-215 Inowłódz, z dopiskiem na kopercie „ IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima”.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2016 roku. O terminie uroczystości wręczenia nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
 2. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród. Planowany jest też częściowy zwrot kosztów podróży (50%).
 3. Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagród nie wysyłamy drogą pocztową, nie dokonujemy również przelewu na rachunek bankowy. W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez laureata.
 4. Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna”.
 5. 10. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury. Przewidziane jest przyznanie trzech nagród i trzech wyróżnień.  Przewidziane są nagrody pieniężne, a ich wysokość  zależna będzie od kondycji finansowej organizatorów.
 6. 11. Dane osobowe pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
 7. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w publikacji pokonkursowej, pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.
 8. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet do całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.

 

Osoby do kontaktu:

Dyrektor Gminnego  Centrum Kultury w Inowłodzu – Barbara Maciejczyk

 1. Zamkowa 7,

97-215 Inowłódz

tel. (44 ) 710-18-54, e-mail: goktuwima@interia.pl

 

Koordynator:

Iwona Zielińska–Zamora, tel. 603-919-589, e-mail: iwonazz1@op.pl

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS