Bezpieczniej w gminie Inowłódz

0
2206
Reklama

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2015 r. pomiędzy Gminą Inowłódz a Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Maz. zostało podpisane POROZUMIENIE w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych finansowych z budżetu Gminy Inowłódz.

Strony Porozumienia postanowiły zwiększyć ilość patroli policyjnych poprzez uruchomienie w okresie od 4 lipca 2015 roku do 30 sierpnia 2015 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie Gminy Inowłódz.

Harmonogram patroli:
W dniach: 4 lipca, 11 lipca, 12 lipca, 18 lipca, 19 lipca, 25 lipca, 26 lipca 2015 roku w godz. 12.00 do 20.00 (1 patrol dwuosobowy),
W dniach 2 sierpnia, 9 sierpnia, 15 sierpnia, 16 sierpnia, 22 sierpnia, 23 sierpnia, 29 sierpnia, 30 sierpnia 2015 roku w godz. 12.00 do 20.00 (1 patrol dwuosobowy). Łącznie 15 patroli.

Reklama