G-N8HC0LQYDH G-N8HC0LQYDH
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

4 lipca o godzinie 18:30 na Zamku w Inowłodzu odbędzie się III Edycja Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima. Gwiazdą wieczoru tegorocznego festiwalu będzie kobieta obdarzona nieziemskim głosem, Dorota Osińska.

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

Honorowy patronat objęli:

Związek Literatów Polskich

Stowarzyszenie Autorów Polskich

Redakcja Kwartalnika Kulturalnego „Sekrety Żaru”.


Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ogłasza III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima w kategorii: poezja

 

Regulamin Konkursu

  1. Konkurs jest otwarty; dostępny dla wszystkich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych.
  2. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane  (w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie)  i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.
  3. Prace  podpisane godłem  (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w 3 egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.
  4. Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 wierszy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw.
  5. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 4  lipca 2015  roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury  ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz, z dopiskiem na kopercie III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2015 roku. O terminie uroczystości wręczenia nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
  7. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród. Planowany jest też częściowy zwrot kosztów podróży (50%).
  8. Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagród nie wysyłamy  drogą pocztową, nie dokonujemy również przelewu na rachunek bankowy. W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez laureata.
  9. Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna”.

10. Prace będzie oceniać profesjonalne Jury. Przewidziane jest przyznanie  trzech nagród i trzech wyróżnień.  Przewidziane są nagrody pieniężne, a ich wysokość  zależna będzie od kondycji finansowej organizatorów.

11. Dane osobowe pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

12. Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w publikacji pokonkursowej, pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.

13. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu  w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.

 

Osoby do kontaktu:

Gminne Centrum Kultury

Barbara Maciejczyk

ul. Zamkowa 7,

97-215 Inowłódz

tel. (44 ) 710-18-54,

e-mail: goktuwima@interia.pl

 

Koordynator:

Iwona Zielińska – Zamora

tel. 603-919-589

e-mail: iwonazz1@op.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH