Kalendarz zebrań przedwyborczych

0
2239
Reklama

Od 6 listopada na terenie Gminy Inowłódz odbędą się Zebrania Przedwyborcze z kandydatami na radnych i wójta w Gminie Inowłódz.

Tematem zebrań będą prezentacje kandydatów na Wójta Gminy Inowłódz oraz na radnych:

– do Rady Gminy Inowłódz,
– do Rady Powiatu Tomaszowskiego,
– do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Organizatorami są Sołtysi oraz Rady Sołeckie z poszczególnych Sołectw. Spotkania przedwyborcze potrwają do 11 listopada włącznie.

 

Lp.

Sołectwo

Miejsce i data zebrania

1

Liciążna

Świetlica Wiejska

6.XI.2014r.
godz. 18.00

2

Królowa Wola, Poświętne

Dom Ludowy

7.XI.2014r.
godz. 17.00

3

Brzustów, Dąbrowa

Sala OSP

8.XI.2014r.
godz. 17.00

4

Spała

Świetlica Środowiskowa

9.XI.2014r.
godz. 16.00

5

Konewka

Świetlica Wiejska

10.XI.2014r.
godz. 18.00

6

Żądłowice

Świetlica Wiejska

11.XI.2014r.
godz. 17.00

7

Zakościele

Świetlica Wiejska

12.XI.2014r.
godz. 17.00

8

Inowłódz, Teofilów

Sala OSP

14.XI.2014r.
godz. 17.00

 

Reklama