Oferta pracy – usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej

0
1057
Reklama

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje osoby do podjęcia pracy (w ramach umowy zlecenie) o charakterze usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w okresie od 1.01.2021 – 31.12.2021 r.

Do świadczenia w/w usług niezbędne jest potwierdzone stosowną dokumentacją doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi ( np. dyplom opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, dokumenty potwierdzające ukończenie kursów potwierdzających umiejętności związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, itp.)

Do zrealizowania jest 240 godzin usług, koszt 1 godziny to 30 zł (brutto).

Zasady realizacji w/w usług reguluje Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28.06.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Telefon kontaktowy: 44 710 11 23

Iwona Szczepańska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Inowłodzu

Reklama