Pieniądze na modernizację drogi w Zakościelu

0
920
Reklama

W dniu 23.06.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa dot. przyznania środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej nr 116184E w Zakościelu.

Kwota przyznanych środków wynosi 59.620,00 zł. W ramach zadania przewiduje się modernizację fragmentu drogi o dł. 0,5046 km, zlokalizowanej za świetlicą wiejską. Droga będzie wykonana w kostce betonowej jak już istniejący fragment drogi.

Reklama