Wójt Gminy Inowłódz z jednogłośnym absolutorium po raz siódmy

0
712
Reklama

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Inowłódz.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Inowłódz poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Inowłódz za 2020 rok, rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2020 rok oraz rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz za 2020 rok.

YouTube player

Jak wynika z raportu oraz sprawozdania budżetowego za rok 2020, na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wydatki inwestycyjne w roku 2020 wyniosły 10 333 996,17 zł, a pozyskane środki zewnętrzne na ten cel 8 313 189,92 zł. (ponad 80%).

Cały budżet po stronie wydatków zamknął się kwotą 30 mln (ponad 1/3 na inwestycje).

Sesję poprzedziło wystąpienie Pana Rafała Staniszewskiego przedstawiciela firmy PROCAD realizującej budowę sieci światłowodowej w naszym regionie. Budowa jest złożona i wymaga wielu nakładów, stąd prośba do władz gminy oraz sołtysów o pomoc w kontaktach z mieszkańcami w procesie pozyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości, przez które zaplanowano przebieg sieci światłowodowej, umożliwiającej cyfrowy rozwój naszego regionu. Sołtysi wyrazili zgodę na zorganizowanie zebrań sołeckich w powyższej sprawie w uzgodnieniu z Urzędem Gminy.    

Na koniec sesji Wójt i Przewodniczący Rady Gminy uroczyście pożegnali Panią Agnieszkę Jóźwik, Sołtysa miejscowości Spała, w związku ze złożoną przez Panią Sołtys rezygnacją z pełnienia tej funkcji.

Reklama