czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona głównaINWESTYCJEProjekt pn. „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Inowłódz”

Projekt pn. „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Inowłódz”

W dniu 28.02.2023 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Inowłódz” Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

na terenie Gminy Inowłódz, skutkującej poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach przedmiotowego projektu zakupione i zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 831 kW w tym:

• 112 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na prywatnych posesjach mieszkańców Gminy Inowłódz,

• 8 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (hydrofornia w Królowej Woli, hydrofornia w Teofilowie, hydrofornia w Brzustowie, remiza OSP w Królowej Woli, remiza OSP w Brzustowie, Dom Ludowy w Królowej Woli, Sołtysówka w Inowłodzu, Urząd Gminy w Inowłodzu).

Całkowitą wartość projektu wyszacowano na 3.855.803,79 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.933.676,56 zł. W ramach programu można liczyć na dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto. Podatek VAT w przypadku mikroinstalacji na potrzeby budynków mieszkalnych wynosi 8%.

Gmina Inowłódz złożyła wniosek o dofinansowanie niemal 2 lata temu bo 21.05.2021 r. Pismo z informacją o możliwości dofinansowania otrzymaliśmy 01.02.2023 r. a 28.02.2023 r. podpisaliśmy umowę. Gmina planuje wykonać całą inwestycję w bieżącym roku.

Jest to już trzecia tego typu inwestycja prowadzona przez Gminę Inowłódz. W I edycji zamontowaliśmy 33 mikroinstalacje fotowoltaiczne na prywatnych posesjach mieszkańców naszej Gminy. W II edycji zamontowaliśmy 18 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 31 kotłów na pellet oraz 5 instalacji kolektorów słonecznych także na prywatnych posesjach mieszkańców naszej Gminy.

Każdorazowo Gmina ogłaszała wśród naszych mieszkańców informację o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Osoby, które nie zgłosiły się do naszego projektu a chciałyby także skorzystać z takiego dofinansowania informujemy, że konkurs na takie zadanie prawdopodobnie zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi ponownie w drugiej połowie 2023 r. Odpowiednio wcześniej planujemy rozpocząć przygotowania poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. O możliwości wzięcia udziału w kolejnej IV edycji programu będziemy informować – prosimy śledzisz gminną stronę internetową oraz nasz profil na Facebook.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH