wtorek, 26 września, 2023
Strona głównaRegulamin konkursu poetyckiego

Regulamin konkursu poetyckiego

GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU OGŁASZA V EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. JULIANA TUWIMA W KATEGORII: POEZJA

Regulamin Konkursu

l/ Konkurs jest otwarty; dostępny dla wszystkich twórców: zrzeszonych i niezrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych.

2/ Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowane (w wydawnictwach zwartych, prasie i Internecie) i nienagradzane wcześniej w innych konkursach.

3/ Prace podpisane godłem (słownym, a nie znakiem graficznym) należy przesyłać w 3 egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, format A-4. Dodatkowo mile widziany nośnik elektroniczny. Do pracy powinna być załączona zamknięta koperta, opatrzona również tym samym godłem, zawierająca dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.

4/ Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 wierszy w zestawie. Można przysłać tylko jeden zestaw.

5/ Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury ul. Zamkowa 7. 97-215 Inowłódz. z dopiskiem na kopercie ..V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima”.

6/ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2017 roku. O uroczystości wręczenia nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.

7/ Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród (12 sierpnia 2017). Planowany jest też częściowy zwrot kosztów podróży(warunkowany kondycją finansową organizatorów).

8/ Nagrodę należy odebrać osobiście. Nagród nie wysyłamy drogą pocztową, nie dokonujemy również przelewu na rachunek bankowy. W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez laureata.

9/ Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna”.

10/ Prace będzie oceniać profesjonalne Jury. Przewidziane jest przyznanie trzech nagród i trzech wyróżnień. Przewidziane są nagrody pieniężne, a ich wysokość zależna będzie od kondycji finansowej organizatorów.

11/ Dane osobowe pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i publikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji, w różnych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

12/ Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych, wyróżnionych i zauważonych utworów w publikacji pokonkursowej, pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.

13/ Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

14/ Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu, a nawet od całkowitego odstąpienia od konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.

Osoby do kontaktu:

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu Barbara Maciejczyk ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz tel. (44 ) 710-18-54,

e-mail: goktuwima@interia.pI

Koordynator: Iwona Zielińska – Zamora tel. 603-919-589

e-mail: iwonazzl@op.pl

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -
Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS