Rozbudowa boiska przy PSP w Inowłodzu

0
384
Reklama

W dniu 21.07.2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa dot. udzielenia dotacji na inwestycję Rozbudowa boiska przy PSP w Inowłodzu w ramach naboru do programu. Infrastruktura Sportowa Plus 2022.

Wysokość przyznanej dotacji: 100 000,00 zł.

W ramach zadania planowane są:

– Roboty ziemne związane z powiększeniem istniejącej płyty boiska i przygotowaniem terenu pod nawierzchnię trawiastą;

– Wykonanie i pielęgnacja trawników dywanowych „siewem na gruncie’’;

– Wykonanie nawodnienia;

– Zakupie i montażu energooszczędnego oświetlenia ledowego;

– Przestawieniu szamba i piłkochwytów oraz budowie nowych piłkochwytów.

Reklama