sobota, 18 maja, 2024
Strona głównaRuszyła budowa targowiska w Spale

Ruszyła budowa targowiska w Spale

W dniu 09 września 2020 r. Gmina Inowłódz zawarła z Samorządem Województwa Łódzkiego Umowę przyznania pomocy dla operacji pn.: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska.

Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 1.000.000,00 zł przy planowanej wartości zadania 1.660.0376,47 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i uzyskania wartości niższej aniżeli zakładał kosztorys inwestorski tj. 1.353.000,00 zł wartość dofinansowania wyniesie 870.305,63 zł

06.11.2020 r. Gmina Inowłódz w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (po przeprowadzeniu weryfikacji ofert, wezwaniu do złożenia dokumentów, wyborze najkorzystniejszej oferty) na Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska (POSTĘPOWANIE II) zawarła umowę z Panem Łukaszem Świderek z siedzibą w miejscowości Glinnik posiadającym pełnomocnictwo do reprezentowania Konsorcjum firm (FHU EL-ALMIS Łukasz Świderek Glinnik – Lider, PIEKARSKI BUDOWNICTWO Rafał Piekarski Tomaszów Mazowiecki – Partner), na kwotę 1.353.000,00 zł.

Zakres robót wykonywanych w ramach inwestycji polegającej na budowie targowiska w Spale:

 • Przyłącze kanalizacyjne (roboty ziemne, usunięcie humusu, wykonywanie podłoży, zasypywanie i zagęszczanie wykopów, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizacja urobku, wykonanie studni, kanałów, studzienek, montaż kształtek, oznakowanie trasy, próby szczelności, inne).
 • Przyłącze wodociągowe (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, usunięcie humusu, wykonywanie podłoży, zasypywanie i zagęszczanie wykopów, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizacja urobku, wykonanie studni, kanałów, studzienek, montaż kształtek, oznakowanie trasy, próby szczelności, płukanie i dezynfekcja, inne).
 • Instalacje elektryczne (ułożenie rur osłonowych, układanie kabli, zarabianie kabli, montaż opraw oświetleniowych, szaf rozdzielczych, badanie linii kablowych, sprawdzenia, badania i pomiary, inne).
 • Prace rozbiórkowe (rozbiórka istniejącego budynku toalety).
 • Nawierzchnie (roboty ziemne, korytowanie, wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej, ustawianie krawężników oraz obrzeży, inne).
 • Mała architektura (zakup, dostawa, montaż, fundamentowanie pergoli, trejażów, stolików szachowych, stoisk handlowych, pawilonów piknikowo-handlowych).
 • Kontenerowy obiekt WC (zakup, dostawa, fundamentowanie, montaż, podłączenie do sieci, inne).

Poniżej rysunki/wizualizacje przedstawiające szerszy zakres inwestycji.

Z planszy 2.III wykonane będą:

 • stoiska handlowe
 • Pawilony piknikowo-handlowe
 • pergola okrągła
 • stolik szachowy

Widok ogólny szerszej, całej koncepcji zagospodarowania

Zaznaczony obszar który ma zostać wykonany w ramach budowy targowiska. „Pasaż” wzdłuż ul. Piłsudskiego na którym mają znaleźć się pergole, trejaże, stoliki szachowe, stoiska handlowe, pawilony piknikowo-handlowe, toaleta. Ma zostać również wykonany ciąg pieszo-jezdny z możliwością parkowania od skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Mościckiego do zbiornika wodnego.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH