czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCISesja Rady Gminy Inowłódz

Sesja Rady Gminy Inowłódz

W dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Sali na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja przedstawicieli Kopalni „Inowłódz” nt. możliwości i terminów spłaty zaległego podatku.
 8. Rozpatrzenie propozycji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w sprawie uregulowania zaległego  podatku.
 9. Przyjecie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Wspierania Rodzin Gminy Inowłódz na lata 2013-2015 za rok 2014.
 10. Przyjecie sprawozdania z realizacji gminnego Programu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Inowłódz za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2015-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne (część działki nr ew. 1339 i nr ew. 1412/2 w Inowłodzu).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących  mienie komunalne (nr ew. dz. 337/18 w Spale).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (nr ew. dz. 42/291 w Spale).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (nr ew. dz. 845/4 w Inowłodzu).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Inowłódz do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Inowłódz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu Gminna Karta Dużej Rodziny wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Inowłódz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej.
 21. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na VII sesji.
 22. Interpelacje i zapytania.
 23. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr Wacław Chachuła

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH