wtorek, 26 września, 2023
Strona głównaAKTUALNOŚCIVII sesja VII kadencji Rady ...

VII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

VII  sesja  VII   kadencji  Rady   Gminy   Inowłódz    odbędzie  się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Inowłodzu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o sytuacji pożarowej w Gminie Inowłódz za 2014 rok.
 8. Informacja przedstawicieli Kopalni „Inowłódz” nt. możliwości i terminów spłaty zaległego podatku.
 9. Rozpatrzenie propozycji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w sprawie uregulowania zaległego  podatku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu Gminna Karta Dużej Rodziny wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Inowłódz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2015-2018.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
 16. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na VI sesji.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

                      mgr Wacław Chachuła

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -
Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS