G-N8HC0LQYDH G-N8HC0LQYDH
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIVII sesja VII kadencji Rady ...

VII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

VII  sesja  VII   kadencji  Rady   Gminy   Inowłódz    odbędzie  się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Inowłodzu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Inowłódz VII kadencji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o sytuacji pożarowej w Gminie Inowłódz za 2014 rok.
 8. Informacja przedstawicieli Kopalni „Inowłódz” nt. możliwości i terminów spłaty zaległego podatku.
 9. Rozpatrzenie propozycji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w sprawie uregulowania zaległego  podatku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu Gminna Karta Dużej Rodziny wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Inowłódz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2015-2018.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
 16. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na VI sesji.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

                      mgr Wacław Chachuła

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH