Spotkanie z Lucjanem Sito, projektantem remontu zabytkowego mostu w Spale

0
1035
Reklama

2 listopada 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Remont mostu na rzece Pilicy w Spale – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Dotacja w wysokości 67.700,00 zł została udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej to 73.800,00 zł, a więc wkład własny Gminy to zaledwie 6.100,00 zł.

Jako ciekawostka w załączeniu decyzja o wpisie mostu do rejestru zabytków.

Reklama