Uroczyste oddanie drogi w Konewce

0
1413
Reklama

W piątkowe popołudnie uroczyście oddano do użytku drogę gminną w Konewce. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał sołtys sołectwa Konewka Stanisław Stępowski, Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki, Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz Robert Pawłowski oraz wykonawca Marcin Zaskórski.

Inwestycję pt:  „Przebudowa drogi gminnej w Konewce” została dofinansowaną ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt zadania: 2 001 615,37 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 781 248,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Gielniowie. Do ukończenia pozostało jedynie namalowanie zebry, czyli przejść dla pieszych, linii w ciągu pieszo-rowerowym oraz dokończenie montażu oświetlenia drogowego.

Parametry drogi po przebudowie: szerokość jezdni – 5,0 m, szerokość pobocza – 0,75 m, szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5 m.

YouTube player
Reklama