W Brzustowie bez egzaminu

0
2387

Szóstoklasiści ze szkoły podstawowej w Brzustowie nie przystąpili dziś do egzaminu próbnego, bo „nowa” pani dyrektor nie zgłosiła ich do komisji egzaminacyjnej. 

Dyrektorka szkoły broni się mówiąc, że to nie prawda i to komisja nie dostarczyła kart egzaminacyjnych i to z jej winy dzieci nie pisali sprawdzianu wiedzy.

W lutym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi zorganizowała spotkanie dla dyrektorów szkół z całego województwa, ale dyrektorka szkoły w Brzustowie nie przyszła.Sprawą zajmie się łódzki kurator oświaty, który osobiście odwiedzi placówkę i sprawdzi dokumentację. O ewentualnych konsekwencjach wobec dyrekcji zdecyduje wójt gminy Inowłódz – Zenon Chojnacki.

 

materiał wideo z ŁWD

fot – http://www.tvp.pl/lodz