Wójt zachęca do adopcji

0
1870
Reklama

Wójt Gminy Inowłódz zachęca do adopcji psów z terenu naszej gminy. Psy bezdomne przebywające w schronisku
w Wojtyszkach jak również odbywające kwarantannę mogą zostać oddane do adopcji z dotacją.

Nowy właściciel  otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości 500,00 zł np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy. Rekompensata będzie wypłacana w formie ryczałtu w dwóch transzach (pierwsza przy podpisaniu umowy, druga po upływie 6 miesięcy). Jedna osoba (gospodarstwo domowe) może zaadoptować maksymalnie 3 psy i otrzymać z tego tytułu rekompensatę nieprzekraczającą kwoty 1500,00zł.

Przed podpisaniem umowy każda zainteresowana adopcją osoba zobowiązana jest do wypełnienia  formularza, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Inowłódz. Zdjęcia wraz z numerami chip podane są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.inowlodz.pl
(w zakładce PRZYGARNIJ MNIE), a szczegółowe informacje wraz z opisem można znaleźć na stronieschroniska Wojtyszki www.hotelzwieruat.com

Adopcja_psa

Reklama