Zawody Sportowo Pożarnicze

0
1912
Reklama

W najbliższą sobotę, 23 maja, od godziny 14.00 w Inowłodzu na terenie dawnego OSiR-u (błonia nad Pilicą) odbędą się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze.

W zawodach wezmą udział jednostki OSP z Brzustowa, Królowej Woli, Inowłodza i Liciążnej. Wystartują również dwie kobiece drużyny z Brzustowa i Królowej Woli. Celem organizacji zawodów sportowo – pożarniczych jest w szczególności: Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla oraz integrację środowiska strażackiego z mieszkańcami.

Reklama